ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ

ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਰਕੁਰੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਰੇਸਿਪੀ ਸਪਾਈਸ ਗੌਡੈਸ ਦੇ "ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਨ ਡਿਸ਼ਿਜ" ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ।

  @balarneson
 @balarneson

Preparation Time: 35 minutescauliflower with sweet potatos
Servings: 4 servings

Nutrient values per serving

Energy: 155 Calories
Protein: 4 g
Fat: 8 g
Carbohydrates: 20 g
Sugar: 6 g
Fibre: 5.5 g
Sodium: 552 mg

Ingredients

2 ਵੱਡੇ ਚਮਚੇ ਗ੍ਰੇਪਸੀਡ (ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਦਾ) ਤੇਲ
1 ਪਿਆਜ਼, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਕਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਜ਼ਾ ਅਦਰਕ
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ
1 ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਜੀਰਾ
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਹਲਦੀ
1 ਛੋਟਾ ਚਮਚਾ ਨਮਕ
1 ਟਮਾਟਰ, ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ
1 ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ, ਛਿੱਲੀ ਅਤੇ 1-ਇੰਚ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ
1 ਛੋਟੀ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ, ਬਿਨਾਂ ਡੰਠਲ ਦੇ, ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਹੋਈ

Method

1. ਵੱਡੀ ਨੌਨਸਟਿਕ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਤੇ ਮੱਧਮ-ਤੇਜ਼ ਤਾਪ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ।
2. ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਪਾਓ ਅਤੇ 4 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ।
3. ਸਾਬੁਤ ਧਨੀਆ, ਜੀਰਾ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਰਕੰਦੀ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਕਾਓ, ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ।
4. ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਓ। ਕੜਾਹੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਢਕੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਕਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਕੁਰਕੁਰੀ-ਨਰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਗਭਗ 5 ਤੋਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ।

Recipe Source: Cauliflower with Sweet Potatoes by Bal Arneson

Back to Recipes