ਚੇਤੀਨਾੜ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲਾ

ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਚਿਕਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ। ਚੇਤੀਨਾੜ ਚਿਕਨ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਦੇ ਚਾਵਲਾਂ, ਲੈਮਨ ਰਾਈਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Preparation Time: 60 minuteschettinad chicken masala
Servings: 4 servings

Nutrient values per serving

Energy: 438 Calories
Protein: 55 g
Fat: 18 g
Carbohydrates: 15 g
Fibre: 5 g
Sodium: 1063 mg

Ingredients

2 ਪਾਉਂਡ ਚਿਕਨ
2 ਵੱਡੇ ਚੱਮਚ ਕੈਨੋਲਾ ਤੇਲ
1 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਨਮਕ
1 ਕੱਪ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ
4 ਤੋਂ 6 ਕੜੀ ਪੱਤੇ
2-4 ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ
1 ਸੁੱਕਾ ਤੇਜ ਪੱਤਾ
1/4 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ
1/4 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਸੌਂਫ
1/2 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ
1 ਕੱਪ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਪਿਆਜ਼
1 ਵੱਡਾ ਚੱਮਚ ਬਰੀਕ ਕੱਟਿਆ ਅਦਰਕ
1/2 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਹਲਦੀ
1.5 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਕਰੀ ਪਾਊਡਰ
3/4 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ
3/4 ਛੋਟਾ ਚੱਮਚ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਜੀਰੇ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ

 

Method

1. ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਲਵੋ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵੱਖ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ।
2. ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਓ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਅੱਗ ਤੇ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧੂਆਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੜੀ ਪੱਤਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਡੰਡੀਆਂ, ਤੇਜ ਪੱਤਾ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਓ। ਢੱਕ ਦਿਓ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚਟਕਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਕਰੋ।
3. ਸੌਂਫ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾਓ। ਜੀਰੇ ਨੂੰ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭੁੰਨੋ।
4. ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਅਦਰਕ, ਅਦਰਕ ਦੀ ਜੜ, ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਓ। ਪਿਆਜ਼ ਨਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭੁੰਨੋ।
5. ਚਿਕਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੂਰਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਅੱਗ ਤੇ ਪਕਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਧ-ਪੱਕਿਆ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਧੀਮੀ ਕਰੋ।
6. ਕੜੀ ਪਾਊਡਰ, ਲਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ, ਨਮਕ, ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾਓ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲਾਓ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਰਲਾਓ।
7. 30-45 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋ ਤੱਕ ਚਿਕਨ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚਟਨੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਨਹੀਂ ਸੋਕ ਲੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਧਮ-ਧੀਮੀ ਅੱਗ ਤੇ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਓ।

Recipe Source: Chettinad Chicken Masala by Alamelu Vairavan

Back to Recipes